Plan dnia

630 – 830 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

*zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
*zabawy indywidualne i w grupach,
*korzystanie z gier i układanek stolikowych,
*czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,
*utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
*gimnastyka poranna,


830 – 900 – ŚNIADANIE

*czynności porządkowe,
*przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
*czynności samoobsługowe,
*doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
*nauka savoir vivru przy stole,


900 – 1100– ZAJĘCIA EDUKACYJNE
w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych zgodnych z podstawą programową, w podziale na grupy wiekowe obejmujące 15 obszarów edukacyjnych,
nauka języków obcych,


1100 – 1115 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE
*nauka samodzielnego przebierania się dzieci przy zachowaniu kolejności zakładania odzieży,
*zachęcanie do wzajemnej pomocy,
*wdrażanie do samodzielności,
*czynności higieniczne, mycie rąk


1115 – 1200 – OBIAD
*wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,
*zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
*pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
*dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,


 1200 – 1400 – DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

 1200 – 1330 – DZIECI STARSZE RELAKSACJA
*próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
*poobiedni odpoczynek,
*słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych,
*zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
*zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,


1345 – 1400  – ZABAWA

*zachowanie bezpieczeństwa i zwracanie uwagi na zasady korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
*przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
*zabawy dowolne na placu zabaw,
*spacery, wycieczki,
*w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,
*zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,


1430 – 1500 – PODWIECZOREK
*wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
*rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,


1415 – 1730 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELI
*w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
*praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
*zajęcia specjalistyczne,
*zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
*prace porządkowe.