Nasi nauczyciele

Na pierwszym miejscu stawiają dziecko rozwijając jego zainteresowania i talenty oraz wyzwalając samodzielność. Posiadają niewyczerpane źródło energii i zapału, z entuzjazmem wdrażają nowe programy. Nieustannie dążą do perfekcji ciągle podnosząc swoje kwalifikacje.

Doświadczenie i wykształcenie:

Panie posiadają ukończone studia magisterskie z zakresu wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej oraz staż pracy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. Są nauczycielami stażystami, kontraktowymi lub w trakcie awansu zawodowego. Ukończyły kursy i szkolenia w zakresie realizowanych działań, w tym z metodyki pracy jak też pomocy specjalistycznej. Dodatkowo organizowały dla przedszkolaków, rodziców i dziadków wiele imprez i działań, które pokazywały ich wszechstronność. Ponadto biegle władają językami obcymi, są zaangażowane w pracę społeczną na rzecz małych mieszkańców naszego regionu. Mają wiele talentów m.in. plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze, poetyckie, matematyczne, sportowe. Lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i organizować zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz akceptują je, takimi jakie są.

Nasi nauczyciele obdarzeni są poczuciem humoru i gwarantują nauczanie oraz wychowanie na najwyższym poziomie.