Dokumenty przedszkola

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

630 – 800 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • gimnastyka poranna,

830  – ŚNIADANIE

 • czynności porządkowe,
 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • nauka savoir vivru przy stole,

9:00 – 11:30– ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych zgodnych z podstawą programową, w podziale na grupy wiekowe obejmujące 15 obszarów edukacyjnych, nauka języków obcych, gimnastyka, religia

1130 –  OBIAD

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,
 • zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

1145– 13:00 RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

 • nauka samodzielnego przebierania się dzieci przy zachowaniu kolejności zakładania odzieży,
 • zachęcanie do wzajemnej pomocy,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
 • poobiedni odpoczynek,
 • słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych,

13::00-14:00 ZABAWA

 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • zabawy dowolne na placu zabaw, zachowanie bezpieczeństwa i zwracanie uwagi na zasady korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, zajęcia dodatkowe
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

14.00 PODWIECZOREK

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,
 • zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

1430 – 1730 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELI

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.