Nasi nauczyciele

Na pierwszym miejscu stawiają dziecko rozwijając jego zainteresowania i talenty oraz wyzwalając samodzielność. Posiadają niewyczerpane źródło energii i zapału, z entuzjazmem wdrażają nowe programy. Nieustannie dążą do perfekcji ciągle podnosząc swoje kwalifikacje.

Doświadczenie i wykształcenie:

Panie posiadają ukończone studia magisterskie z zakresu wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej oraz staż pracy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. Są nauczycielami stażystami, kontraktowymi lub w trakcie awansu zawodowego. Ukończyły kursy i szkolenia w zakresie realizowanych działań, w tym z metodyki pracy jak też pomocy specjalistycznej. Dodatkowo organizowały dla przedszkolaków, rodziców i dziadków wiele imprez i działań, które pokazywały ich wszechstronność. Ponadto biegle władają językami obcymi, są zaangażowane w pracę społeczną na rzecz małych mieszkańców naszego regionu. Mają wiele talentów m.in. plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze, poetyckie, matematyczne, sportowe. Lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i organizować zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz akceptują je, takimi jakie są.

Nasi nauczyciele obdarzeni są poczuciem humoru i gwarantują nauczanie oraz wychowanie na najwyższym poziomie.

… i takich nauczycieli właśnie teraz szukamy …

mgr Anna Maciejuk- Dyrektor przedszkola

Jest osobą kreatywną, otwartą , uwielbiająca pracę z dziećmi i stwarzanie im warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości,poznawania i kultywowania tradycji.  Z wykształcenia jest filologiem rosyjskim i angielskim, coachem, mediatorem. Prywatnie jest mamą trójki  cudownych dzieci, uwielbia podróże, książki i przyrodę. Praca z dziećmi i młodzieżą to jej pasja, a  mottem przewodnim  są słowa:

„Nauczyciel musi być mistrzem i przewodnikiem,

Aby mieć szansę stać się autorytetem”

 

mgr Paulina Karetko- nauczyciel edukacji przedszkolnej

Jest absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolna oraz ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna. Jest osobą odpowiedzialną, cierpliwą oraz sumienną. W życiu codziennym stara się kierować empatią i być po prostu dobrym człowiekiem. Bezcenna jest dla niej radość i satysfakcja dziecka z tworzenia, poznawania i odkrywania nowych rzeczy. Lubi spędzać czas z rodziną, ponieważ bardzo ważne jest dla niej ognisko domowe. W wolnych chwilach sięga po literaturę oraz zajmuję się pracami ręcznymi DIY.


mgr Dorota Jabłońska
– nauczyciel edukacji przedszkolnej

Jest osobą  miłą, energiczną, darzącą dzieci i dorosłych  ludzi dobrym gestem, słowem i uśmiechem. Uwielbia uśmiech dzieci i robi wszystko by twarz dziecka była promienna, buzia uśmiechnięta, a w oczkach był blask i chęć poznawania świata. Posiada doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, pracowała wcześniej  jako nauczyciel w przedszkolu i  animator, bawiąc dzieci, ucząc je i sprawiałam aby małe istotki z radością patrzyły na świat.


mgr Małgorzata Monach
– nauczyciel edukacji przedszkolnej

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku Logopedia z fonoaudiologią. Ukończyła także studia podyplomowe Edukacja Elementarna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto ukończyła warsztaty metodyczne „Metoda klanzy w terapii logopedycznej”, szkolenia z zakresu terapii ręki i logorytmiki oraz trzystopniowy kurs Systemu Językowo-Migowego.W pracy z dziećmi stawia na indywidualne podejście tak, by każdemu z nich stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju. Stara się dostrzegać w dziecku jego predyspozycje i zainteresowania, aby móc je rozwijać. Praca z dziećmi jest jej pasją i daje jej wiele satysfakcji.